Corona Protocol

45e Bos en Peelwandeling op 4 oktober 2020 te Wanroij

Algemeen:

IVN De Maasvallei (hierna genoemd IVN) vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

1.         Gebruik steeds je gezonde verstand;

2.         Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk;

3.         Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers;

4.         Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen;

5.         Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand;

6.         Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts

7.         Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers/functionarissen van IVN en Scouting, herkenbaar aan de badges op de kleding’.

Voorinschrijven en tijdsloten:

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via de website verplicht. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken. Daarnaast werkt IVN met tijdsloten. U kunt bij voorinschrijving kiezen uit één van de tijdsloten. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar één van de andere tijdsloten.

Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.

Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij u niet te komen. U mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.

Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door IVN, opgestelde protocol voor dit wandelevenement.

De gemeente Sint Anthonis heeft vergunning verleend voor de Bos en Peelwandeling. Indien het evenement voortijdig afgelast wordt, op advies van het RIVM of de lokale autoriteiten, geeft dat recht op gratis deelname in 2021. Het betaalde bedrag kunt u NIET terugvorderen.

Parkeren:

Vermijd contact met andere wandelaars. In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan in de auto (of op de grote parkeerplaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

Startbureau:

Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.

Uitgangspunten:

1.         Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de startlocatie;

2.         Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat u van de IVN -functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden

3.         Desinfecteer uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. Het IVN stelt hiervoor middelen ter beschikking

4.         Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving en het laten scannen van uw inschrijving. U dient deze bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten scannen door medewerkers van IVN.

5.         Neem binnen in de startlocatie en buiten op het ‘terras’ de geldende horeca-richtlijnen in acht (zoals de 1,5 meter afstand bewaren) en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers.

6.         Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen;

7.         Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 15 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot;

8.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige IVN-functionaris, herkenbaar aan de badge op de kleding

Onderweg:Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars. Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.

Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

Rustlocaties:

Uitgangspunten:

1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand;

2.         Was uw handen voordat u een bestelling plaatst. Het IVN / Scouting / Horecabedrijf stelt  hiervoor de middelen beschikbaar

3.         Neem bij de rustlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht (zoals de 1,5 meter afstand bewaren) en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers.

4.         Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rustlocatie;

5.         Volg de aanwijzingen op van de medewerker, herkenbaar aan de badge op de kleding.

6.         Indien u wenst te zitten, gebruik dan één van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter afstand. Op beide rustlocaties is er de mogelijkheid om ook buiten (onder een overkapping) te zitten.

Toiletten:

1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand;

2.         Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. Het IVN / Scouting / Horecabedrijf stelt hiervoor de middelen beschikbaar

3.         Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt;

4.         Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling.

5.         Het toilet op de startlocatie dient benaderd te worden via de ingang van Eetcafe Festina.        Hanteer daarbij de aangegeven route.

Finish:

Bij terugkomst is het niet verplicht om u weer af te melden bij het inschrijfbureau.

Wanroij, 12 september 2020
Bestuur IVN De Maasvallei