Corona Protocol

Wij als organisatie houden rekening met de overheidsmaatregelen om besmetting met het coronavirus tot een minimum te beperken. Daarbij hanteren we het meest actuele protocol van de KWBN (gebaseerd op landelijk protocol verantwoord sporten) en de vergunning van de gemeente.

Dit protocol wordt regelmatig aangepast. Dat gebeurt als overheidsmaatregelen wijzigen, maar ook bij voortschrijdend inzicht vanuit de wandelpraktijk. De meest actuele versie (te herkennen aan de datum) vind je op www.kwbn.nl

Richtlijnen voor deelnemers:

Zorg dat je je coronatoegangsbewijs of ander vaccinatiebewijs bij je hebt voor bij de ontvangst en de rustplekken waar dit verplicht is.

Houd je aan de basisregels voor iedereen. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van alle medewerkers, vrijwilligers en overige deelnemers.

Werk mee aan een eventuele gezondheidscheck; als je medewerking weigert of als je één van de vragen positief beantwoordt, kun je niet aan de tocht meedoen.

Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op; van medewerkers en vrijwilligers, maar ook zoals aangegeven via posters, borden, pijlen en markeringen.